Apparences België

Individuele variaties in arteriële anatomie van het aangezicht in beeld gebracht via Augmented Reality

Prof. Dr. Benoit Hendrickx is plastisch chirurg in het UZ Brussel

Wereldprimeur in APPARENCES

 

Prof. Dr. Benoit Hendrickx is plastisch chirurg in het UZ Brussel en heeft privépraktijken in Wemmel en Knokke. Hij geeft wereldwijd opleidingen omtrent aangezichtsanatomie en injectables en is tevens oprichter en CEO van Augmented Anatomy.

 

Filler injecties worden steeds populairder met een jaarlijkse stijging van meer dan 18% wereldwijd en een totaalaantal behandelingen van meer dan tien miljoen op jaarbasis. Ook in de Benelux-landen is het een van de snelst stijgende cosmetische behandelingen, met groeicijfers van meer dan 10% per jaar.

De risico’s en mogelijke complicaties ten gevolge van filler injecties zijn echter niet te onderschatten en ook die komen jammer genoeg steeds meer voor. De meest gevreesde complicatie is het accidenteel injecteren van een filler in een arterieel bloedvat (intra-arteriële injectie), waardoor dat bloedvat en alle fijne aftakkingen ervan geblokkeerd worden en het eindorgaan geen bloed meer krijgt. In geval van een arterie naar de huid, kan een deel van de huid van het aangezicht afsterven. Indien echter de voedende arterie van het oog geblokkeerd wordt, kan de patiënt zelfs blind worden aan één of beide ogen. In het afgelopen jaar is deze desastreuze complicatie in België reeds meermaals gerapporteerd en wereldwijd zijn er al honderden meldingen van blindheid na filler injecties (waar geen genezing voor is) en tienduizenden gevallen van afgestorven huid na het accidenteel inspuiten van een filler in een slagader van het gezicht. (fig1.)

 

Afsterven van huid en blindheid na filler injectie

bron: www.realself.com

image

Hoe goed we de anatomie van het gelaat ook kennen en beheersen, het is onmogelijk om te weten waar bij een individuele patiënt de slagaders juist lopen. De anatomische variatie van de slagaders van het aangezicht is werkelijk enorm. Niet alleen de locatie van de slagaders verschilt van individu tot individu, maar ook het verloop en de diepte ervan. De grootste gevarenzone om huidnecrose of blindheid te veroorzaken is het centrale gedeelte van het gelaat, maar dat is nu ook net de regio waar de meeste filler injecties uitgevoerd worden en waar er zeer veel variatie is in de arteriële anatomie.

Tot op heden bestaat er geen enkele manier om bij een individuele patiënt te weten waar die slagaders juist lopen in het gezicht. We kunnen nu eenmaal niet door de huid kijken. In Japan en Korea worden experimenten uitgevoerd met filler injecties onder geleide van echografie, maar het blijft bijzonder moeilijk om tegelijkertijd een bloedvat en de tip van de filler-naald te visualiseren met echografie (zeker voor een injector die niet vertrouwd is met echografie). Bovendien is het onmogelijk om het resultaat van de filler-injectie in te schatten tijdens de echografie en komt de steriliteit van de injectie in het gedrang door de gebruikte gel en het gebrek aan goede ontsmetting

Het team van Augmented Anatomy (AA), een kleine Belgische startup onder leiding van plastisch chirurg Prof. Dr. Benoit Hendrickx, is er nu, mede dankzijde steun van VLAIO, in geslaagd een technologie te ontwikkelen om het hele arteriële netwerk van het gelaat in beeld te brengen via Augmented Reality; de applicatie kreeg de naam ARtery 3D.

Een eerste stap in dit proces is het uitvoeren van een MRI-scan.

Tegenwoordig kan dit in de meeste ziekenhuizen op relatief korte termijn en zonder al te grote kosten gerealiseerd worden. Bovendien is er bij dit MRI-onderzoek geen contrast-injectie nodig en wordt de patiënt niet blootgesteld aan schadelijke röntgenstralen. Met andere woorden, het is een volledig schadeloos en risicoloos onderzoek.

AA heeft voor elk courant type MRI-toestel wereldwijd een specifiek scan-protocol ontwikkeld, waardoor we ook als eerste team ter wereld erin geslaagd zijn om de slagaders van het gelaat op een risicovrije en consistente manier in beeld te brengen. (Fig2).

Deze protocols worden door AA vrij ter beschikking gesteld voor elke radioloog die dergelijke scan dient uit te voeren.

Fig2: MRI zonder contrast toont alle relevante onderhuidse slagaders aan 

image

Nadat de radioloog deze beelden heeft opgeladen op de server van AA, worden deze volgens de GDPR-regels geanonimiseerd en verwerkt.

Een door AA ontwikkeld en zelf-lerend algoritme analyseert de MRI-beelden en isoleert daaruit een 3D bloedvaten-netwerk, wat de volledige arteriële anatomie van het aangezicht omvat.

image

Dit 3D model is dus uniek voor elk individu en zal steeds verschillen van de klassieke anatomie die in handboeken teruggevonden wordt.  Dit 3D model wordt vervolgens door speciaal ontwikkelde ARtery 3D software verder verwerkt tot een Augmented Reality beeld dat via eender welke smartphone op het gezicht van het gescande individu kan gevisualiseerd worden. (Fig 3) Een eenmalige MRI-scan maakt het zodus voor de behandelaar mogelijk om bij elke nieuwe filler-behandeling van zijn/haar patiënt het arteriële netwerk te visualiseren en de gevarenzones voor intra-arteriële filler-injectie te identificeren. Het is alsof er dwars door de huid kan gekeken worden. In de nabije toekomst zullen ook de nieuwste generatie AR brillen, zoals de Microsoft HoloLens, ondersteund worden wat een volledige hands-free bediening van het beeld mogelijk zal maken.

Fig3: het MRI-beeld wordt automatisch vertaald in een 3D beeld dat in AR zichtbaar wordt

Aangezien deze technologie heel veel behandelaars kan helpen hun filler-injecties veiliger uit te voeren, kiest AA er bewust voor om de prijs van deze technologie relatief laag te houden. Als richtlijn houden we €199/maand voor, wat grofweg de winstmarge van één enkele filler is. Bovendien zal deze technologie voor de wetenschap een enorme hoeveelheid aan – geanonimiseerde –  anatomische data opleveren en zullen we, mede dankzij ARtery 3D,  erin slagen om een veel accurater beeld te verkrijgen van de anatomie van de bloedvaten van het gelaat. Augmented Anatomy zal dan ook alle publicaties die voortvloeien uit deze gegevens publiek ter beschikking stellen in open access journals, zodat iedereen de vruchten kan plukken van deze nieuwe anatomische kennis en inzichten.

Voor meer info: surf naar: www.augmented-anatomy.com