Apparences België

Congres SBME BVEG

26 april 2024 - 27 april 2024 Rue du Fossé aux Loups 47, 1000 Bruxelles, Belgique

BESTE COLLEGA’S, BESTE LEDEN

Het jaar 2023 is een moeilijk jaar geweest voor de wereld van de esthetische geneeskunde, niet alleen in België, maar ook in andere landen.

We moeten inderdaad vaststellen dat handelingen die binnen onze bevoegdheid liggen en waarvoor soms een lang leerproces vereist is, nu gewoon door niet- artsen uitgevoerd worden.

Al snel kwamen er complicaties natuurlijk, soms onherstelbaar!

Door de ernst van de situatie heeft de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde ge- reageerd, niet om onze specialiteit te beschermen, maar als plicht naar de volksgezondheid toe en in het belang van de patiënten. Om deze laatsten bewust te maken over deze frauduleuze praktijken, hebben we de media meerdere malen gewaarschuwd.

Om nog efficiënter te werken, hebben we een

advocatenbureau geraadpleegd en een klacht inge- diend tegen diegenen waarvoor wij het bewijs van het misdrijf in handen hadden.

Wij waren de enigen die dit ondernomen hebben.

Ik wens jullie te bedanken voor jullie trouw tegenover onze vereniging en neem de gelegenheid te baat om jullie ons congres aan te kondigen dat dit jaar op 26 en 27 april plaatsvindt, in het Radisson-hotel zoals gewoonlijk.

De titel luidt : “Van theorie naar praktijk”.

Ik denk dat het nuttig is dat we weer een duik nemen in de wetenschappelijke kennis, ten-einde de meest efficiënte behandelingen aan onze patiënten voor te stellen.

Ik verwacht jullie daar talrijk om samen in alle gezellig- heid onze ervaringen met elkaar te delen.

DR JEAN HÉBRANT SBME VOORZITTER